Poštovani sugrađani, učesnici komasacije u K.O. Glogonj,
ZAPISNIK O KOMASACIONOJ PROCENI
na komasacionom području KO Glogonj – I i II faza 
(orijentaciona i detaljna procena za određivanje klase zemljišta) možete pregledati u prostorijama MZ Glogonj ili preuzeti sa sajta.

Komisija za komasaciju očekuje vaše primedbe i sugestije, koje će razmotriti po isteku roka za izlaganje - 31.1.2014 godine.

Procenu je uradio DOO „GEOJOKIĆ“ iz Beograda 30.12.2013 godine

Komisija za komasaciju KO Glogonj

Preuzimanje ZAPISNIKA

Karta se nalazi u prostorijama Mesne zajednice Glogonj
u sali KOMISIJE ZA KOMASACIJU