[ Aktuelno ] 26 Mart, 2013 13:57

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, donelo je Pravilnik o uslovima, načinu i obrascima zahteva za ostvarivanje prava na regres za gorivo.

Pravo na korišćenje regresa za gorivo imaju pravna lica, preduzetnici i fizička lica nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava, ako kupe najviše 120 litara goriva po hektaru, i to:
 (Dalje)

[ Aktuelno ] 21 Mart, 2013 08:02

Preuzeto sa RTV PANČEVO, (TV Pančevo  21. septembar 2012. )

– Na inicijativu seoskih mesnih zajednica održan je satanak, na kojem je razgovarano o načinima rešenja problema napuštenih pasa.

Problem napuštenih pasa posebno je izražen u selima. Želimo da u dogledno vreme sistemski rešimo taj problem, kako ne bismo više dolazili u takvu situaciju, istakao je gradski većnik zadužen za sela, Dejan Živanović.
 (Dalje)

[ Aktuelno ] 12 Mart, 2013 20:29

Vlada Republike Srbije donela je novu Uredbu o uslovima i načinu podsticanja proizvodnje i prodaje traktora i priključnih mašina za traktore u Republici Srbiji u 2013. godini.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način podsticanja proizvodnje i prodaje novih traktora i novih priključnih mašina za traktore proizvedenih u Republici Srbiji u 2013. godini.

Direktni korisnici podsticaja u smislu ove uredbe su proizvođači traktora i priključnih mašina u Republici Srbiji, a indirektni korisnici su krajnji kupci.

Podsticanje proizvodnje i prodaje proizvoda iz člana 1. ovog pravilnika sprovodi se umanjenjem maloprodajne cene kod proizvođača bez PDV-a za:

 (Dalje)

[ Aktuelno ] 04 Mart, 2013 20:11
Registrovana poljoprivredna gazdinstva i ove godine treba da do 31. marta obnove registraciju, da bi ostvarila pravo na razne vidove pomoći iz agrarnog budžeta.
Upravi za trezor Ministarstva finansija, u kojoj su upisani u registar, poljoprivrednici treba da dostave popunjene obrasce sa podacima o trenutnom stanju poljoprivrednih kultura, planiranoj setvi ili sadnji u toku godine,kao i svim nastalim promenama na gazdinstvu - o članovima poljoprivrednog gazdinstva,
vrsti i brojnom stanju stoke, kao i podatke o zemljišnom posedu ili osnovu korišcenja poljoprivrednog zemljišta.
Bez obzira na to da li je došlo do promena, neophodna je obnova registracije.

Obaveštenja i dokumentaciju koju trezor dostavlja registrovanim gazdinstvima možete preuzeti u Mesnoj zajednici Glogonj.

[ Aktuelno ] 04 Mart, 2013 07:43

Pančevac,28.2.2013. (Jordan Filipović)

Izborna skupština KUD-a „Veselija”

Redovna godišnja skupština KUD-a „Veselija” iz Glogonja održana je u petak, 22. preregistrovana 2010. Prema novom statutu, predvideno je da se na svake tri godine organizuju izbori za rukovodece organe, pa je u radnom delu sednice obavljena procedura glasanja. Epilog je da su na čelu društva ostali isti ljudi – predsednik Korneliju Idvorjan i sekretar Oliver Petković.

Više u Pančevcu