Vlada Republike Srbije donela je novu Uredbu o uslovima i načinu podsticanja proizvodnje i prodaje traktora i priključnih mašina za traktore u Republici Srbiji u 2013. godini.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način podsticanja proizvodnje i prodaje novih traktora i novih priključnih mašina za traktore proizvedenih u Republici Srbiji u 2013. godini.

Direktni korisnici podsticaja u smislu ove uredbe su proizvođači traktora i priključnih mašina u Republici Srbiji, a indirektni korisnici su krajnji kupci.

Podsticanje proizvodnje i prodaje proizvoda iz člana 1. ovog pravilnika sprovodi se umanjenjem maloprodajne cene kod proizvođača bez PDV-a za:

 (Dalje)