Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, donelo je Pravilnik o uslovima, načinu i obrascima zahteva za ostvarivanje prava na regres za gorivo.

Pravo na korišćenje regresa za gorivo imaju pravna lica, preduzetnici i fizička lica nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava, ako kupe najviše 120 litara goriva po hektaru, i to:
 (Dalje)