Nastavljeni su radovi na izgradnji hrama Sv.Petra i Pavla. Po rečima oca Ivana Delića nabavljen je kompletan materijal za dalju izgradnju hrama, a danas 18. juna 2012 godine, na dan Prep. Petra Koriškog, počelo je zidanje. Radove izvodi građevinska firma iz Padine.

Fotografije

Više na sajtu SPC Glogonj