III „EKO REGATA TAMIŠ“ 2012
(ECO REGATTA TAMIŠ)

u Glogonju u petak 24.8.2012 godine.


Program:
Regata oko 15:30 kreće iz Jabuke i plovi za Glogonj gde će prenoćiti.

Zajedno sa domaćinima će biti reči o Glogonju, zaštiti sliva reke Dunav i ekoloških akcija vezanih za Tamiš.

U pripremi je zajednička večera (riblja čorba sa kazana) i druženje do kasnih večernjih časova.
Sutra ujutru pre polaska regate oko 09:30-11:00 casova se organizuje akcija čišćenja obale sa domaćinima na plaži gde je noćila regata.

Glavni ciljevi manifestacije su: 

Afirmacija inicijative za vracanje statusa plovnog puta reci Tamiš od Pančeva do Opova, za „mala plovila“ (prevashodno klase za nautički turizam)

Podizanje svesti stanovnika naseljenih mesta uz reku Tamiš u sklopu opšte zaštite sliva reke Dunav.

Akcije čišcenja kako samog toka reke na celom potezu trase regate, tako i obala u naseljenim mestima uz Tamiš.

Afirmacija nautičkog turizma na plovnom delu Tamiša od Pančeva do Opova za mala individualna plovila.