Posle više sastanaka zainteresovanih strana čini se da će zaživeti ideja o osnivanju jednog javnog komunalnog preduzeća, koje bi objedinilo postojećih osam.
U tom slučaju bi preduzeća u selima postala radne jedinice.

Sve je to posledica primedbi Državne revizorske institucije, koja je preporučila 'prebacivanje' osnivačkih prava za formiranje seoskih komunalnih preduzeća sa mesnih zajednica na Grad 

Više u Pančevcu