Glogonj, 29.5.2013 - Popravka puta u Utrinskoj ulici

Utrinska ulica je jedina u selu koja nema čak ni tursku kaldrmu.

Kolovoz je urađen 2006 godine, delom od tucanika, delom od grebanog asfalta.
Pojedine deonice puta su u tako lošem stanju, da postoje duboki kolotrazi kroz koje mogu proći samo traktori, a ostali ih moraju zaobići u širokom luku.
 (Dalje)