Ovom uredbom uređuju se uslovi i način korišćenja sredstava za regresiranje dizel goriva, i to dizel goriva D2, odnosno evrodizela za jesenje radove u poljoprivredi u 2012. godini. Sredstva za regresiranje ne odnose se na pašnjake, ribnjake, bare i drugo neplodno zemljište.

Maloprodajna cena dizel goriva D2, odnosno evrodizela regresira se u visini od 23,00 dinara po litru, u visini refakcije u skladu sa propisom kojim se uređuju akcize, kao i u visini popusta koji odobrava ovlašćeni distributer dizel goriva.
Pravo na regresiranje dizel goriva D2, odnosno evrodizela, ima fizičko lice (nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima upisa i vođenja Registra poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu), u količini od 40 litara po hektaru prijavljenog obradivog zemljišta, u skladu sa Pravilnikom na dan 9. aprila 2012. godine.

Zahtev za ostvarivanje prava za regresiranje dizel goriva podnosi se u dva primerka Ministarstvu finansija i privrede - Upravi za trezor, najkasnije do 22. novembra 2012. godine na Obrascu - Zahtev za regresiranje dizel goriva za jesenje radove u 2012. godini

Uredbu o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje dizel goriva za jesenje radove u poljoprivredi u 2012. godini, možete preuzeti ovde