U okviru manifestacije u subotu 15.9.2012 u 18.00 časova
organizovan je koncert u Domu kulture "Mladost" Glogonj.

Učestvuju:
• Orkestar ,,Veselia” sa vokalnim i instrumentalnim solisitma, Glogonj, Srbija (splet rumunskih narodnih pesama)
• Orkestar ,,Lira” sa vokalnim solistima, Torak, Srbija (splet rumunskih narodnih pesama)
• Folklorni ansambl, Dudešti Noj, Rumunija (splet rumunskih narodnih igara)
• Vokalni solista Vasile Borka, Kuštilj
• Folklorni ansambl ,,Veselia”, Glogonj, Srbija (splet rumunskih narodnih igara)
Participa:
• Orchestra ,,Veselia” cu soliștii vocali și instrumentiști, Glogoni, Serbia (suita de melodi populare romanești)
• Orchestra ,,Lyra” cu soliști vocali, Torac, Serbia (suita de melodii populare romanești)
• Ansamblul folcloric, Dudeștii Noi, România (suita de dansuri populare romanești)
• Ansamblul folcloric ,,Mladost”, Glogoni, Serbia (suita de dansuri populare sârbești)
• Solist vocal Vasile Borca, Coștei, Serbia
• Ansamblul folcloric ,,Veselia”, Glogoni, Serbia (suita de dansuri populare romanești)

ULAZ SLOBODAN - INTRAREA LIBERA