Vlada Srbije donela je uredbu o energetski zaštićenom kupcu po kojoj će socijalno ugrožena domaćinstva dobiti određene količine struje i gasa besplatno.
Uredba je doneta s' ciljem da se zaštite socijalno najugroženiji slojevi stanovništva.

Uslov za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca je ukupan mesečni prihod do 12.900 dinara za domaćinstvo sa jednim članom.
Za domaćinstva sa dva i tri člana uslov je da imaju ukupne mesečne priihode do 18.786 dinara, sa četiri i pet članova do 24.672 dinara a za domaćinstva sa šest i više članova do 30.558 dinara.

Računi za struju socijalno ugroženih domaćinstva trebalo bi da budu umanjeni za vrednost od 120 do 250 kilovat sati svakog meseca u zavisnosti od broja članova.

Računi za gas za januar, februar, mart, oktobar, novembar i decembar biće umanjeni od 40 do 75 kubnih metara, takođe u zavisnosti od broja članova socijalno ugroženog domaćinstva.

Građani koji već primaju neki vid socijalne pomoći i dečiji dodatak, ne moraju da podnose zahteve za besplatne količine struje i gasa, već to pravo ostvaruju direktno preko Ministarstva rada zapošljavanja i socijalne politike.

Građani sa malim primanjima, koji do sada nisu primali neki vid pomoći, a misle da mogu da ostvare pravo na ove beneficije, mogu se prijaviti svakog radnog dana u Uslužnom centru, gradske uprave grada Pančeva.

POTREBNA DOKUMENTA

1.Izvod iz MKR i MKV (za sve članove domaćinstva)
2.Potvrda
    - o ukupnim neto primanjima u prethodnom mesecu, u odnosu na mesec podnošenja zahteva (za svakog zaposlenog člana porodičnog domaćinstva)
    - sa evidencije nezaposlenih Nacionalne službe zapošljavanja, Pančevo, Vojvode Radomira Putnika 20 (za nezaposlene članove domaćinstva)
    - škole, odnosno fakulteta o redovnom školovanju (za učenike i studente)
    Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Pančevo, Vojvode Radomira Putnika 6, o isplaćenim penzijama u prethodnom mesecu u odnosu na mesec podnošenja zaheva (za penzionere)
3.Presuda o alimentaciji (za decu ili roditelje nesposobne za rad)
4.Uverenje o imovnom stanju iz Republičkog geodetskog zavoda, Služba za katastar nepokretnosti, Žarka Zrenjanina 19,
kao i poresko uverenje iz mesta rođenja (ne starije od mesec dana)
5.Uverenje poreske uprave da li poseduje imovinu za oporezivanje
6.Fotokopija poslednjeg obračuna za struju, odnosno za prirodni gas
7.Izjava dva svedoka o broju članova domaćinstva data pred nadležnim organom