PREUZETO SA SAJTA GRADA PANČEVA

Kako bi brže i efikasnije ostvarili određena prava, podsećamo građane Pančeva da se određeni poslovi iz nadležnosti Gradske uprave grada Pančeva obavljaju i u mesnim kancelarijama Banatski Brestovac, Banatsko Novo Selo, Glogonj, Dolovo, Ivanovo, Jabuka, Kačarevo, Omoljica i Starčevo.

Mesne kancelarije obavljaju poslove koji se odnose na:
lična stanja građana (vođenje matičnih knjiga i izdavanje izvoda i uverenja iz matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih i uverenja o državljanstvu;

overu potpisa, rukopisa i prepisa (overa ličnih izjava, izjava sa dva svedoka, ovlašćenja, punomoćja, ugovora, overa fotokopija dokumenata i dr.) i izdavanje potvrda o životu radi regulisanje inostranih penzija.

Gradska uprava grada Pančeva povezana je sa Centralnim sistemom za elektronsku obradu i skladištenje podataka i čuvanje drugog primerka matičnih knjiga koji vodi Ministarstvo pravde i državne uprave.

Građani Pančeva mogu podneti zahtev za izdavanje izvoda iz matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih koje se vode u opštinama i gradovima koji su povezani sa Centralnim sistemom.

NAPOMENA: U Centralni sistem nisu uključene evidencije o državljanima Republike Srbije, tako da matičari na teritoriji grada Pančeva ne mogu izdavati uverenja o državljanstvu, već se zahtevi za izdavanje uverenja o državljanstu i dalje moraju podneti mesno nadležnom matičaru koji vodi evidenciju o državljanima Republike Srbije.

Sa Centralnim sistemom matičnih knjiga trenutno su povezane sledeće opštine i gradovi: Aleksinac, Apatin, Bačka Topola, Beograd, Valjevo, Vranje, Žabalj, Kikinda, Kragujevac, Kučevo, Lajkovac, Leskovac, Novi Bečej, Novi Sad, Pančevo, Plandište, Požarevac, Svrljig, Smederevo, Sremski Karlovci, Temerin, Užice i Čačak.

U Zrenjaninu, Kovinu i Kovačici izdaju se izvodi iz matičnih knjiga Pančeva, ali u Pančevu ne mogu da se izdaju izvodi iz ovih opština.

SEKRETAR SEKRETARIJATA ZA
OPŠTU UPRAVU
Danijela Erdeljan Milošević