Gradski štab za sprovođenje mera zaštite od požara strnih i drugih poljoprivrednih useva na teritoriji grada Pančeva izdaje sledeće

 

S A O P Š T E Nj E

 


Imajući u vidu period sazrevanja strnih useva i žetvene radove,kao i ocenu povećane opasnosti od nastanka požara,ugrožavanja neovršenih strnih useva i poljoprivrednih mašina,kao i značaj žetvenih radova upućuje se upozorenje-apel svim učesnicima žetvenih radova na preduzimanju preventivnih mera da do požara ne dođe.

U periodu sazrevanja i za vreme žetve zabranjeno je paljenje i upotreba otvorene vatre u blizini useva.

Žetva i transport strnih useva i slame može se obavljati tehnički ispravnim poljoprivrednim mašinama i transportnim sredstvima,uz uslov da su snabdeveni odgovarajućim hvatačima,razbijačima i prigušivačima varnica. Kombajni kojim se obavlja žetva moraju biti snabdeveni ispravnim aparatom za gašenje požara,ašovom i lopatom.

Pri obavljanju žetve i prevoza strnih useva i kamarisanja slame zabranjeno je pušenje i korišćenje sredstava sa otvorenim plamenom.Izuzetno je dozvoljeno na mestima koja su označena i udaljena najmanje 30m od mesta rada,i snabdevena posudom koja je napunjena vodom za gašenje opušaka.

Mole se svi građani da požar prijave na sledeće brojeve telefona 193 i 1985

GRADSKI ŠTAB