Gradski štab za sprovođenje mera zaštite od požara strnih i drugih poljoprivrednih useva na teritoriji grada Pančeva izdaje sledeće

 

S A O P Š T E Nj E

 


Imajući u vidu period sazrevanja strnih useva i žetvene radove,kao i ocenu povećane opasnosti od nastanka požara,ugrožavanja neovršenih strnih useva i poljoprivrednih mašina,kao i značaj žetvenih radova upućuje se upozorenje-apel svim učesnicima žetvenih radova na preduzimanju preventivnih mera da do požara ne dođe. (Dalje)