IV ECO REGATA TAMIŠ 2013

Podstaknuti inicijativom za vraćanje Tamišu statusa plovnog puta, organizatori ove regate pokrenuli su manifestaciju koja će za cilj imati i podizanje svesti stanovnika o značaju zaštite reke Tamiš i celokupnog sliva Dunava.

Budući da je regata tokom prethodne dve godine pobudila veliko interesovanje nautičara i svih zaljubljenika u reku, organizatori očekuju da će ovogodišnja regata okupiti veliki broj učesnika.

PROGRAM REGATE:

23.08.2013.
Do 11:00 časova isplovijavanje učesnika iz Pančeva ka Jabuci i Glogonju uz permanentnu akciju čišćenja toka Tamiša i obale.
Pauza za ručak sa kazana u Jabuci, a u Glogonju (oko 15.30) - "eko radionica" zajednička večera uz druženje, sa meštanima.

Until 11:00 hours departure of the participants from Pancevo to Jabuka and Glogonj with the permanent clean-up of the flow of the Tamis and the coast.
Break for lunch from the pot in Jabuka and in Glogonj, "eco-workshops", Dinner included along with socializing with the locals.  
 

24.08.2013.
Do 11:30 časova se plovi od Glogonja ka Sefkerinu i Opovu kao krajnjoj destinaciji regate gde će se noćiti.
Posle usputnih ekoloških aktivnosti do Opova za učesnike regate se sprema zajednički „pasulj sa kazana" uz prijatan večernji program u „Čardi" marine „Opava" posvećen očuvanju voda, gde će regata prenoćiti.

From 11:30 hours departure from Glogonj to Sefkerin and Opovo as a final destination where the regatta will spend the night.
After the intermediate ecological activities till Opovo, "beans in a cauldron" is prepared for the Regatta participants and a pleasant evening at "Carda" in the marine "Opava", dedicated to the conservation of water, where the Regata will ay overnight.
    

25.08.2013.
Od 11:00 časova regata sa gostima isplovljava iz Opova, ka Pančevu, sa kraćim zadržavanjem radi kupanja i osveženja u Tamišu.
Oko 16 časova doček regate na gradskoj plaži i zajednički oproštajni ručak - riblja čorba sa kazana, na terasi USRiN „Tamiš" sa prigodnim programom. Posle ručka proglašenje najzaslužnijih učesnika u akcijama tokom 4. „Eko regate Tamiš" 2013.
U 20:00 časova službeni završetak 4. „Eko regate Tamiš" i manifestacije „Dan Dunava" u Pančevu 2013 te.

From 11:00 hours Regata with guests depart from Opovo, to Pancevo, with a shorter stopping for swimming and refreshment in the Tamis.
At approximately 16 hours regattas are welcome at the tow