IV ECO REGATA TAMIŠ 2013

Podstaknuti inicijativom za vraćanje Tamišu statusa plovnog puta, organizatori ove regate pokrenuli su manifestaciju koja će za cilj imati i podizanje svesti stanovnika o značaju zaštite reke Tamiš i celokupnog sliva Dunava.

Budući da je regata tokom prethodne dve godine pobudila veliko interesovanje nautičara i svih zaljubljenika u reku, organizatori očekuju da će ovogodišnja regata okupiti veliki broj učesnika.

PROGRAM REGATE:  (Dalje)