Ispred Agencije za ekonomski razvoj grada Pančeva i Sekretarijata za privredu i ekonomski razvoj Gradske uprave grada Pančeva pozivamo Vas da prisustvujete INFO DANU:

"Povećanje broja slobodnih lokacija za investiranje"
koji će se održati u četvrtak, 26. jula u 19h u prostorijama Doma kulture "Mladost" Glogonj.

 (Dalje)