Ispred Agencije za ekonomski razvoj grada Pančeva i Sekretarijata za privredu i ekonomski razvoj Gradske uprave grada Pančeva pozivamo Vas da prisustvujete INFO DANU:

"Povećanje broja slobodnih lokacija za investiranje"
koji će se održati u četvrtak, 26. jula u 19h u prostorijama Doma kulture "Mladost" Glogonj.

Projekat "Povećanje broja slobodnih lokacija za investiranje" sprovodi grad Pančevo u partnerstvu sa Agencijom za ekonomski razvoj grada Pančeva, a projekat sufinansira Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu. Grad Pančevo i Agencija za ekonomski razvoj grada Pančeva imaju zajednički interes da se obim privrednih aktivnosti na teritoriji grada poveća, zbog čega želimo da promovišemo sve lokacije podesne za poslovanje. U smislu partnerstva Grad Pančevo Vas poziva na saradnju, tako što će Vaše parcele i objekte proizvodne i skladišne namene, uz Vašu saglasnost, uvrstiti u ponudu lokacija za investiranje i na taj način Vas povezati sa potencijalnim investitorima. S tim u vezi pozivamo sva zainteresovana fizička i pravna lica da prijave Sekretarijatu za privredu i ekonomski razvoj, parcelu i/ili objekat kao slobodnu lokaciju koju imaju u svom vlasništvu, a koju nameravaju da otuđe, odnosno daju u zakup. Interes ćete imati Vi, kroz bolje iskorišćenje objekata i zemljišta, kroz mogućnost novih poslovnih kontakata, kao i Vaš grad, kroz zapošljavanje lokalnog stanovništva i podizanje životnog standarda. Na INFO DANU u četvrtak, 26. jula od 19h imaćete priliku da se detaljnije upoznate sa ciljevima i rezultatima projekta, a moći ćete i da preuzmete obrazac prijave zemljišta i/ili objekta namenjenog prodaji ili davanju u zakup. Tim za realizaciju projekta "Povećanje broja slobodnih lokacija" će u okviru Kampanje I obići sva naseljena mesta i gradske mesne zajednice i tom prilikom zainteresovanim građanima objasniti način prijave kao i uslove za prijavljivanje slobodne lokacije.