Дана 07. 05. 2012.

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА СКУПШТИНА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА

утврдила је резултате гласања за избор чланова Скупштина месних заједница:

РЕЗУЛТАТИ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА СКУПШТИНЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ "ГЛОГОЊ" НА БИРАЧКОМ МЕСТУ бр.11 Глогоњ 1 06. мај 2012. године БИРА СЕ 5 ЧЛАНОВА СКУПШТИНЕ ГЛАСА СЕ ЗА 5 КАНДИДАТА

Кандидати : (Dalje)