Дана 07. 05. 2012.

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА СКУПШТИНА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА

утврдила је резултате гласања за избор чланова Скупштина месних заједница:

РЕЗУЛТАТИ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА СКУПШТИНЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ "ГЛОГОЊ" НА БИРАЧКОМ МЕСТУ бр.11 Глогоњ 1 06. мај 2012. године БИРА СЕ 5 ЧЛАНОВА СКУПШТИНЕ ГЛАСА СЕ ЗА 5 КАНДИДАТА

Кандидати :
01. Јовановски Славко - Мостарац: 235

02. Јаћимовић Стојче: 234

03. Петковић Оливер: 231

04. Живановић Дејан - Дуки: 222

05. Стојановић Драган - Ћуп: 218

06. Димоски Срећко: 169
07. Даковић Александра: 157
08. Митрески Синиша: 149
09. Тодоровић Ивана: 136
10. Цветковић Слободан: 134
11. Ђелевски Предраг - Ђеле: 128
12. Гулић Манојло - Мане: 121
13. Николић Бојан: 119
14. Јаћимовски Богољуб - Боге Вук: 117
15. Пандуров Драгана: 114
16. Максимовић Марко - Мајкан: 113
17. Љотић Саша - Флик: 112
18. Цветковић Стојче - Коке: 108
19. Алексов Иван: 97
20. Роквић Марија: 89
21. Филиповић Миле: 86
22. Трајковић Ненад: 84
23.Пислевић Горан - Буги: 67
24. Ристевски Драгана: 62
25. Маџевски Зоран: 60
26. Алексић Марија: 59
27. Веселиновић Александар: 59
28. Трајковић Виктор: 58
29. Каранфиловски Далибор: 57
30. Величковски Драгана: 45
31. Стојчић Дејан: 41
32. Јовановић Милан: 39
33. Стојковски Данијела: 35
34. Николовски Ванчо - Фани: 34
35. Рајковски Немања: 25  

РЕЗУЛТАТИ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА СКУПШТИНЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ "ГЛОГОЊ" НА БИРАЧКОМ МЕСТУ бр.12 Глогоњ 2 06. мај 2012. године
БИРА СЕ 4 ЧЛАНА СКУПШТИНЕ ГЛАСА СЕ ЗА 4 КАНДИДАТА

Кандидати :
01. Петровић др Мирела: 297
02. Грујеску Бенони: 272

03. Арсић Зоран - Зеља: 191
04. Антић Живан - Жика: 184
05. Љотић Драган: 154
06. Трајковски Дарко: 141
07. Илијевски Срђан: 136
08. Јањић Драган: 118
09. Петковски Велибор - Боки: 116
10. Стојку Сања: 115
11. Арсић Даница: 114
12. Вучковски Данаил - Дане: 111
13. Божичковић Никола: 104
14. Крстевски Трајковски Јелена: 96
15. Загорац Јовица - Јоле: 91
16. Милковић Горан - Киле: 89
17. Петковић Ружица: 82
18. Додић Дејан - Прике: 81
19. Цветановић Срђан - Грга: 61
20. Идворјан Драгана - Гага: 49
21. Топал Дејан - Тапи: 43
22. Јањић Зоран - Баки: 41
23. Димковић Сузана: 34
24. Петровић Драгиша - Гише: 34
25. Танасковић Александар - Кеба: 32
26. Јовановић Милан: 20

Преузето са сајта ГРАДА ПАНЧЕВА

ČLANOVI NOVE SKUPŠTINE MESNE ZAJEDNICE GLOGONJ