Strateško planiranje održivog poljoprivrednog i ruralnog razvoja lokalnih zajednica – model MZ Glogonj

Lokalna Strategija održive poljoprivrede i ruralnog razvoja je važan strateški dokument MZ Glogonj za period od 2012. do 2022. godine, čija je realizacija finansirana kroz šemu konkurentskih grantova (CGS) u okviru STAR projekta, a koji se sprovodi pod okriljem Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije.

Realizaciju predviđenih projektnih aktivnosti sproveo je istraživački tim Instituta za ekonomiku poljoprivrede iz Beograda.

U procesu izrade strateškog dokumenta, primenjen je participativan pristup u kojem su učestvovali svi relevantni akteri sa teritorije MZ Glogonj.

 

Više na sajtu IEP Beograd