Nastavljeni radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže u Glogonju Mesna zajednica Glogonj je još 2009 godine krenula sa zamenom starih vodovodnih (azbesnih) cevi.

Do sada je urađena Tamiška ulica (od Utrinske do B.Kidriča) i redom - kompletne ulice:
Partizanska, 29.novembra, Proleterska i Beogradska - ukupno više od 5 kilometara mreže.

Savet MZ je budžetom za ovu godinu predvideo sredstva za nastavak radova i sproveo javnu nabavku. Radovi počinju danas - 9.4.2012 godine - nastavljaja se tamo gde se stalo - završiće se Tamiška (od B.Kidriča do Žarka Zrenjanina), a uradiće se i deo poprečne ulice JNA (od Tamiške do Oslobođenja).