[ MZ Glogonj ] 23 Maj, 2012 18:12

Strateško planiranje održivog poljoprivrednog i ruralnog razvoja lokalnih zajednica – model MZ Glogonj

Lokalna Strategija održive poljoprivrede i ruralnog razvoja je važan strateški dokument MZ Glogonj za period od 2012. do 2022. godine, čija je realizacija finansirana kroz šemu konkurentskih grantova (CGS) u okviru STAR projekta, a koji se sprovodi pod okriljem Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije.  (Dalje)

[ MZ Glogonj ] 23 Maj, 2012 18:05

Nastavljeni radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže u Glogonju Mesna zajednica Glogonj je još 2009 godine krenula sa zamenom starih vodovodnih (azbesnih) cevi.

Do sada je urađena Tamiška ulica (od Utrinske do B.Kidriča) i redom - kompletne ulice:
Partizanska, 29.novembra, Proleterska i Beogradska - ukupno više od 5 kilometara mreže.  (Dalje)