Македонскиот информативен и издавачки центар подари по 200 наслови на библиотеките на Домот на младите во Панчево, на домот на културата во Качарево, Јабука и Глогоњ

 Акцијата „Да ги запознаеме сограганите со македонската поезија", како програма на Домот на младите од Панчево, а во склопот на „Деновите на македонската култура во Србија, замислена како караван на поетите кои пишуваат на македонски јазик, а во придружба со српските поети, предизвика голем интерес кај љубителите на овој вид култура.

 (Dalje)