snimak - Slavko Jovanovski
15. oktobar je ustanovljen kao Svetski dan žena na selu, na Konferenciji žena Ujedinjenih nacija u Pekingu 1995. godine, kada su se države obavezale da ženama na selu obezbede ravnopravan pristup i potpuno učešće u strukturama vlasti, i učini vidljivim njihove potrebe i mogućnosti u kreiranju razvojnih politika sela.
Svetski podaci ukazuju na to da iako žene čine više od 50% stanovništva Zemlje i učestvuju u proizvodnji 60-80% hrane koja se uzgaja,žene na selu poseduju samo 2% zemlje i ostvaruju samo 1% svih poljoprivrednih primanja, što govori o izuzetno teškom položaju žena na selu. Istovremeno 2/3 nepismenih na svetu čine žene, a posle 70-tih godina prošlog veka broj siromašnih žena u svetu se udvostručio. (Dalje)