JKP“Glogonj“ je u 22.10.2012 godine ispostavilo račune za komunalne usluge koje se primenjuju od 01.08.2012 godine.

NOVE USLUGE:
Održavanje groblja - svi korisnici usluga plaćaju po 40 din. mesečno
Održavanje vodovodnog priključka – svi korisnici vode plaćaju 50 din. mesečno
Paušal je sa 10m/3 povećan na 15m/3
Cene usluga su povećane za 3.5 %

Kod stavke STARI DUG prikazan je novčani ukupan dug za vodu i odnošenje smeća kod svih korisnika zaključno sa 30.09.2012 godine.
Račune koji su podeljeni pre ovih novih računa odnose se na smeće i oni su do kraja 2012 godine. Iste je potrebno platiti.

 (Dalje)