JKP“Glogonj“ je u 22.10.2012 godine ispostavilo račune za komunalne usluge koje se primenjuju od 01.08.2012 godine.

NOVE USLUGE:
Održavanje groblja - svi korisnici usluga plaćaju po 40 din. mesečno
Održavanje vodovodnog priključka – svi korisnici vode plaćaju 50 din. mesečno
Paušal je sa 10m/3 povećan na 15m/3
Cene usluga su povećane za 3.5 %

Kod stavke STARI DUG prikazan je novčani ukupan dug za vodu i odnošenje smeća kod svih korisnika zaključno sa 30.09.2012 godine.
Račune koji su podeljeni pre ovih novih računa odnose se na smeće i oni su do kraja 2012 godine. Iste je potrebno platiti.

Odluku o novim uslugama i cenama doneo je Upravni odbor JKP“Glogonj“ još 30.01.2012 godine i na tu odluku je saglasnost dao:

Savet Mesne zajednice Glogonj 30.01.2012
Gradsko veće broj odluke II-06-020-6/2012-33 od 01.08.2012 godine
Za nove usluge saglasnost dalo Gradsko veće i Gradska skupština 03.08.2012 godine

Molimo sve korisnike usluga da na vreme izmiruju svoje obaveze kako bi i Preduzeće moglo da izmiruje svoje.

JKP "Glogonj"ldquo;Glogonj