Projekat "podrška lokalne samouprave Pančeva razvoju seoskog turizma"
PONUDIMO DUH BANATA

Imate slobodnu sobu, apartman ili kuću i želite da je iznajmljujete ?
To je odlična prilika da se iskoristi višak životnog prostora, ostvare prihodi i započne razvoj seoskog turizma u vašem mestu.
Prijavite se za kategorizaciju smeštajnih kapaciteta
i učinite svoj smeštaj delom turističke ponude Pančeva,
koji će na taj način postati vidljiv i lako dostupan putem različitih promotivnih brošura i internet prezentacija.
Detaljne insformacije u
vezi sa postupkom kategorizacije možete dobiti u prostorijama mesne zajednice u vašem mestu, kao i u gradskoj upravi grada Pančeva, Sekretarijat za privredu i ekonomski razvoj,
Odeljenje za razvoj sela i ruralni razvoj,
kancelarija III/304, tel.308-752
svakog radnog dana od 07.30 do 15.30 sati.